Формуляри за участие

За участие в конкурса е необходимо да попълните и изпратите или предадете на наш представител следните формуляри:

Заявление за конкурса – ръчен формуляр
Споразумителен протокол

Адрес за кореспонденция:

Баумит България ЕООД

2100 Елин Пелин
ул. "България" 38

Тел.: (02) 9266 911
Факс: (02) 9266 918
E-mail: office@baumit.bg